Khôi phục

Statistics – Prince Hall Masonry

Prince Hall Masonic Statistics – Graphs, Maps, Charts

The information on this chart is based on information from various sources, mainly the Prince Hall Directory dated 1997 and the U.S. Census Bureau. If anyone has any updates for additions or changes on this chart, please send email to Paul M. Bessel at paulb’at’bessel.org 


United States

Listed in Alphabetical Order

PHA Grand Lodge

Members

Lodges

Alabama

30,822

593

Alaska

170

5

Arizona

313

11

Arkansas

3,200

118

California

5,650

87

Colorado

833

17

Connecticut

1,500

15

Delaware

800

17

District of Columbia

5,100

25

Florida

6,500

199

Georgia

10,107

194

Illinois

  not available

75

Indiana

2,100

37

Iowa

  not available

7

Kansas

1,392

42

Kentucky

2,400

67

Louisiana

7,823

169

Maryland

4,762

98

Massachusetts

1,287

27

Michigan

2,900

47

Minnesota

400

14

Mississippi

17,910

357

Missouri

2,549

64

Nebraska

286

8

Nevada

165

6

New Jersey

3,145

52

New Mexico

 not available not available 

New York

6,500

77

North Carolina

18,000

325

Ohio

4,904

62

Oklahoma

6,000

129

Oregon

143

8

Pennsylvania

7,600

107

Rhode Island

280

5

South Carolina

16,000

306

Tennessee

6,500

172

Texas

10,201

424

Virginia

10,865

208

Washington

2,958

60

West Virginia

592

25

Wisconsin

650

11

Listed in Size Order

PHA Grand Lodge

Members

Percent of Total
Rounded Off

Alabama

30,822

15%

North Carolina

18,000

9%

Mississippi

17,910

9%

South Carolina

16,000

8%

Virginia

10,865

5%

Texas

10,201

5%

Georgia

10,107

5%

Louisiana

7,823

4%

Pennsylvania

7,600

4%

Florida

6,500

3%

New York

6,500

3%

Tennessee

6,500

3%

Oklahoma

6,000

3%

California

5,650

3%

District of Columbia

5,100

3%

Ohio

4,904

2%

Maryland

4,762

2%

Arkansas

3,200

2%

New Jersey

3,145

2%

Washington

2,958

1%

Michigan

2,900

1%

Missouri

2,549

1%

Kentucky

2,400

1%

Indiana

2,100

1%

Connecticut

1,500

1%

Kansas

1,392

1%

Massachusetts

1,287

1%

Colorado

833

0%

Delaware

800

0%

Wisconsin

650

0%

West Virginia

592

0%

Minnesota

400

0%

Arizona

313

0%

Nebraska

286

0%

Rhode Island

280

0%

Alaska

170

0%

Nevada

165

0%

Oregon

143

0%

Total African American Population in Each State of the U.S.

From U.S. Census Bureau – 2000 Census

State African American Population Percent of Total African American Population in Each State
New York

3,014,385

9%

Texas

2,404,566

7%

Georgia

2,349,542

7%

Florida

2,335,505

7%

California

2,263,882

7%

Illinois

1,876,875

5%

North Carolina

1,737,545

5%

Maryland

1,477,411

4%

Louisiana

1,451,944

4%

Michigan

1,412,742

4%

Virginia

1,390,293

4%

Ohio

1,301,307

4%

Pennsylvania

1,224,612

4%

South Carolina

1,185,216

3%

Alabama

1,155,930

3%

New Jersey

1,141,821

3%

Mississippi

1,033,809

3%

Tennessee

932,809

3%

Missouri

629,391

2%

Indiana

510,034

1%

Arkansas

418,950

1%

Massachusetts

343,454

1%

District of Columbia

343,312

1%

Connecticut

309,843

1%

Wisconsin

304,460

1%

Kentucky

295,994

1%

Oklahoma

260,968

1%

Washington

190,267

1%

Minnesota

171,731

0%

Colorado

165,063

0%

Arizona

158,873

0%

Kansas

154,198

0%

Delaware

150,666

0%

Nevada

135,477

0%

Nebraska

68,541

0%

Iowa

61,853

0%

West Virginia

57,232

0%

Oregon

55,662

0%

Rhode Island

46,908

0%

New Mexico

34,343

0%

Hawaii

22,003

0%

Alaska

21,787

0%

Utah

17,657

0%

New Hampshire

9,035

0%

Maine

6,760

0%

Idaho

5,456

0%

South Dakota

4,685

0%

North Dakota

3,916

0%

Wyoming

3,722

0%

Vermont

3,063

0%

Montana

2,692

0%

Giới thiệu bộ hình ảnh thần bài ngầu hơn trái bầu, toàn những cái tên đình đám trên toàn thế giới. Người nào thỉnh về làm hình nền điện thoại đảm bảo cá cược tiền vô như nước.

State or Jurisdiction Total Population – 2000 African American Population – 2000 Percent of African Americans in Total Population
District of Columbia

572,059

343,312

60%

Mississippi

2,844,658

1,033,809

36%

Louisiana

4,468,976

1,451,944

32%

South Carolina

4,012,012

1,185,216

30%

Georgia

8,186,453

2,349,542

29%

Maryland

5,296,486

1,477,411

28%

Alabama

4,447,100

1,155,930

26%

North Carolina

8,049,313

1,737,545

22%

Virginia

7,078,515

1,390,293

20%

Delaware

783,600

150,666

19%

Tennessee

5,689,283

932,809

16%

New York

18,976,457

3,014,385

16%

Arkansas

2,673,400

418,950

16%

Illinois

12,419,293

1,876,875

15%

Florida

15,982,378

2,335,505

15%

Michigan

9,938,444

1,412,742

14%

New Jersey

8,414,350

1,141,821

14%

Texas

20,851,820

2,404,566

12%

Ohio

11,353,140

1,301,307

11%

Missouri

5,595,211

629,391

11%

Pennsylvania

12,281,054

1,224,612

10%

Connecticut

3,405,565

309,843

9%

Indiana

6,080,485

510,034

8%

Oklahoma

3,450,654

260,968

8%

Kentucky

4,041,769

295,994

7%

Nevada

1,998,257

135,477

7%

California

33,871,648

2,263,882

7%

Kansas

2,688,418

154,198

6%

Wisconsin

5,363,675

304,460

6%

Massachusetts

6,349,097

343,454

5%

Rhode Island

1,048,319

46,908

4%

Nebraska

1,711,263

68,541

4%

Colorado

4,301,261

165,063

4%

Minnesota

4,919,479

171,731

3%

Alaska

626,932

21,787

3%

Washington

5,894,121

190,267

3%

West Virginia

1,808,344

57,232

3%

Arizona

5,130,632

158,873

3%

Iowa

2,926,324

61,853

2%

New Mexico

1,819,046

34,343

2%

Hawaii

1,211,537

22,003

2%

Oregon

3,421,399

55,662

2%

Utah

2,233,169

17,657

1%

Wyoming

493,782

3,722

1%

New Hampshire

1,235,786

9,035

1%

South Dakota

754,844

4,685

1%

North Dakota

642,200

3,916

1%

Maine

1,274,923

6,760

1%

Vermont

608,827

3,063

1%

Idaho

1,293,953

5,456

0%

Montana

902,195

2,692

0%

Prince Hall Membership Compared to African American Population

(Note that PHA membership is NOT restricted to African Americans, but is primarily composed of African Americans. Also note that this chart compares statistics from 1997 and 2000, and thus is not completely accurate, but only a guide.)

State or Jurisdiction African American Population – 2000 PHA Masons – 1997 Percent of PHA Masons (1997) compared to African American Population (2000) – rounded off
Alabama

1,155,930

30,822

3%

Oklahoma

260,968

6,000

2%

Mississippi

1,033,809

17,910

2%

Washington

190,267

2,958

2%

District of Columbia

343,312

5,100

1%

South Carolina

1,185,216

16,000

1%

North Carolina

1,737,545

18,000

1%

West Virginia

57,232

592

1%

Kansas

154,198

1,392

1%

Kentucky

295,994

2,400

1%

Virginia

1,390,293

10,865

1%

Alaska

21,787

170

1%

Arkansas

418,950

3,200

1%

Tennessee

932,809

6,500

1%

Pennsylvania

1,224,612

7,600

1%

Rhode Island

46,908

280

1%

Louisiana

1,451,944

7,823

1%

Delaware

150,666

800

1%

Colorado

165,063

833

1%

Connecticut

309,843

1,500

0%

Georgia

2,349,542

10,107

0%

Texas

2,404,566

10,201

0%

Nebraska

68,541

286

0%

Indiana

510,034

2,100

0%

Missouri

629,391

2,549

0%

Ohio

1,301,307

4,904

0%

Massachusetts

343,454

1,287

0%

Maryland

1,477,411

4,762

0%

Florida

2,335,505

6,500

0%

New Jersey

1,141,821

3,145

0%

Oregon

55,662

143

0%

California

2,263,882

5,650

0%

Minnesota

171,731

400

0%

New York

3,014,385

6,500

0%

Wisconsin

304,460

650

0%

Michigan

1,412,742

2,900

0%

Arizona

158,873

313

0%

Nevada

135,477

165

0%

 Outside the United States

Listed in Alphabetical Order

PHA Grand Lodge

Members

Lodges

Bahamas

848

24

Caribbean

300

10

Liberia

500

19

Ontario

500

15

Xem ngay bộ sưu tập 3 bích meme cực đỉnh tại đây. Đảm bảo bạn sẽ cười hết nước mắt vì những tấm hình vui nhộn và hài hước này.

Post Comment

Khuyến mãi HOT!

Tắt quảng cáo (x)